Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng
  - Trụ sở: Tầng 16,17 Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
  - Điện thoại: 0511-3821203 Fax: 0511-3889174