Lịch công tác

         

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44

(Từ 28/10/2013 đến 03/11/2013)

 

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

 

Thứ Hai  28/10

 

S

A.Huy: Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 30/10/2013

Nước ngoài

A.Khôi

 

8h00 A.Chiến: Kiểm tra đáng giá thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2013 của các phường

P. An Khê

A.Quang

Phòng

LĐ-TB&XH chuẩn bị

8h00 A.Tĩnh: Kiểm tra TTĐT – VSMT

Tại cơ sở

A.Linh

 

A.Xuân: Làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

C

A.Xuân, A.Chiến: Làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

14h00 A.Tĩnh: Làm việc với phòng TNMT về công tác Vệ sinh môi trường

PLV PCT

A.Linh

Phòng TNMT chuẩn bị

 

Thứ Ba  29/10

 

S

8h00 A.Xuân: Làm việc với Chi cục thuế và Văn phòng ĐKQSDĐ giải quyết các vướng mắc về thu

Phòng họp 1

 

Văn phòng ĐKQSDĐ chuẩn bị

8h00 A.Tĩnh: Dự Hội nghị tuyên truyền nội bộ về tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH

Hội trường khối Đảng

 

Giấy mời

8h00 A.Chiến: Kiểm tra đáng giá thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2013 của các phường

P. Hòa Khê

A.Quang

Phòng

LĐ-TB&XH chuẩn bị

C

14h00 A.Xuân:  Làm việc với Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC về tiến độ nhân rộng mô hình “ Cụm dân cư an toàn PCCC ” tại các phường.

PLV PCT

A.Dũng

P.CS.PCCC c/bị

14h00 A.Chiến: Làm việc với trường Trần Cao Vân

Phòng họp 1

C.Loan

A.Quang

 

A.Tĩnh: Làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

 

 

Thứ Tư  30/10

 

 

S

8h00 A.Xuân: Nghe phòng TCKH báo cáo tiến độ triển khai thu phí bảo trì đường bộ mô tô, xe máy

Phòng họp 1

 

Mời lãnh đạo UBND 10 phường

8h00 A.Tĩnh: Dự nghe báo cáo phương án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc theo hình thức BOT và phương án tổng thể Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế

42

 Bạch Đằng

 

Lịch TP

8h00 A.Chiến: Dự tập huấn về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, quận, huyện (cả ngày)

Bộ Chỉ huy quân sự TP

A.Đấu

Giấy mời

C

14h00 A.Xuân: Kiểm tra tình hình hoạt động các chợ

Tại cơ sở

 

 

14h00 A.Tĩnh: Dự họp góp ý Quy định cho thuê mặt nước biển trong vùng biển ven bờ TP Đà Nẵng

Sở TN&MT

 

Giấy mời

Thứ Năm  31/10

S

8h00 A.Huy: Dự Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai QĐ số 7661/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 về xây dựng lực lượng dân quân thường trực và lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm

42

Bạch Đằng

 

Lịch TP

8h00 A.Chiến: Kiểm tra đáng giá thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2013 của các phường.

P. Tân Chính

A.Quang

Phòng

LĐ-TB&XH chuẩn bị

A.Xuân, A.Tĩnh: Làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

C

A.Huy: Làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

14h00 A.Xuân: Làm việc với phòng TCKH và Chi cục thuế về dự toán ngân sách năm 2014

PLV PCT

 

CCT và TCKH chuẩn bị

15h00 A.Tĩnh: Kiểm tra TTĐT – VSMT

Tại cơ sở

A.Linh

 

14h00 A.Chiến: Họp Hội đồng 118

Phòng họp 1

A.Quang

Phòng LĐTBXH chuẩn bị

Thứ Sáu 01/11

S

8h00 A.Huy: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy về cải cách hành chính, chống quan liêu tham nhũng, tiêu cực (cả ngày)

Trường Chính trị TP

 

Lịch TP

8h00 A. Xuân: Dự khai mạc lớp tập huấn chuyển đổi nghề khai thác hải sản.

Hội trường B

A.Dũng

Phòng Kinh tế c/bị

8h00 A.Chiến: Kiểm tra đáng giá thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2013 của các phường

P. Xuân Hà

A.Quang

Phòng

LĐ-TB&XH chuẩn bị

A.Tĩnh: Làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

C

15h00 Các PCT: Họp chi bộ cơ quan

Phòng họp 1

A.Đấu

 

Thứ Bảy 02/11

S

A.Tĩnh: Làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

CN

03/11

S

7h00 A.Tĩnh: Kiểm tra thực hiện phong trào ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp

Tại các phường

A.Linh

Phòng TNMT phân công CBCC cùng theo dõi

 

 

 

         

           VĂN PHÒNG

In

Xem thêm lịch khác