Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Sở TN & MT Đà Nẵng: Hướng dẫn bảo vệ môi trường cho nhà hàng, cơ sở lưu trú ven biển

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 1170/KH-UBND ngày 28/2/2019 về kiểm tra chuyên đề tình hình thực thi pháp luật về đấu nối, thoát nước và xử lý nước của các cơ sở, hộ kinh doanh khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn. Trên lưu vực thoát nước: đoạn từ cửa xả Mỹ Khê đến cửa xả gần Khách sạn Furama, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra 61 cơ sở lưu trú, UBND quận Sơn Trà - 58 cơ sở, UBND quận Ngũ Hành Sơn - 34 cơ sở (khách sạn và nhà hàng). Qua công tác kiểm tra: Bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, còn có những đơn vị có tồn tại và vi phạm về môi trường, chủ yếu đối với các hành vi sau đây:

1. Một số tồn tại chủ yếu:

- Về bảo vệ môi trường: Không vận hành hệ thống xử lý nước thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công suất thực tế thấp hơn công suất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt; có công nghệ xử lý nước thải khác so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; đã đi vào hoạt động nhưng chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải; tự ý bổ sung hạng mục so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt (cụ thể có khách sạn có phát sinh hạng mục giặt là so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt); tăng quy mô so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt (lưu ý là tăng từ dưới 50 phòng lên trên 50 phòng); xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép; chưa có văn bản thỏa thuận đấu nối thoát nước đối với dự án đã đi vào hoạt động hoặc không xuất trình được văn bản do chuyển nhượng bị thất lạc hồ sơ; chưa có hồ sơ môi trường;

Phần lớn cơ sở là không tiếp cận được điểm đấu nối thoát nước, không có hố ga bên ngoài tường rào của cơ sở, không có đồng hồ đo lưu lượng nước thải; cơ sở có lưu lượng nước thải lớn, nhưng chưa thực hiện ghi chép nhật ký vận hành đúng quy định; có kê khai có hố ga tách mỡ và định kỳ vớt mỡ nhưng kiểm tra thực tế không đảm bảo.

- Các tồn tại, vi phạm khác: Cơ sở hệ thống xử lý nước thải > 1.000 m3/ngđ nhưng chưa lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục; không có giấy phép xây dựng; có khai thác nước dưới đất, nhưng không đăng ký khai thác nước dưới đất…

2. Thời gian tới, tại Công văn số 3722/UBND-STNMT ngày 07/6/2019, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND quận Sơn Trà tiếp tục có kế hoạch tổ chức điều tra, kiểm tra và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 30/12/2019; Từ năm 2020, từ tháng 1 - 6/2020, hoàn thành việc điều tra trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê; tiếp tục chỉ đạo UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh không đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, tháo dỡ các công trình xây dựng, kinh doanh không phép, sai phép theo đúng quy định.

Để hướng dẫn các cơ sở là khách sạn, nhà hàng, cơ sở khác trên địa bàn thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, ngoài việc tuân thủ các cam kết tại hồ sơ môi trường đã được cơ quan nhà nước phê duyệt, các quy định hiện hành thì Sở Tài nguyên và Môi trường lưu ý một số nội dung hướng dẫn sau đây:

Phụ lục 1: Một số lưu ý sau khi Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

Phụ lục 2: Hướng dẫn công tác quản lý chất thải nguy hại.

Phụ lục 3: Một số tham khảo lắp dặt thiết bị tách dầu mỡ trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thành phố.

Hình chụp: Mỡ đóng sau mương thoát nước sau nhà

Hình tham khảo: bể tách mỡ

Theo Sở Tài nguyên và Mô trường

Quay lại Chia sẻ qua email

Tin cùng chuyên mục