Hệ thống văn bản pháp quy

Hiển thị 20 kết quả.
của 1
Số hiệu Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
93/2019/NĐ-CP Khác Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 25/11/2019
19/2020/NĐ-CP Quản lý nhà nước Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020
65/2020/NĐ-CP Quản lý nhà nước Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh 10/06/2020
160/2018/NĐ-CP Khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai 29/11/2018
35/2020/TT-BTC Du lịch Thông tư Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 05/05/2020
11/2019/NĐ-CP Du lịch Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/01/2019
45/2019/NĐ-CP Du lịch Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 21/05/2019
28-NQ/TW Khác Nghị Quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 23/05/2018
27-NQ/TW Khác Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 21/05/2018
7039/QĐ-UBND Khác Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 18/12/2017
25/2018/NĐ-CP Khác Nghị định số 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 28/02/2018
09/2017/NĐ-CP Quản lý nhà nước Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
71/NQ-CP Khác Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 08/08/2017
98/2014/NĐ-CP Khác Nghị định Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 24/10/2014
09/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư 09/2017/TT-BTTTT Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm 23/06/2017
88/2017/NĐ-CP Khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 27/07/2017
09/2017/QH14 Du lịch Luật Du lịch 19/06/2017
20/2011/NĐ-CP Khác Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 24/02/2017
38 /2016/TT-BTTTT Khác Thông tư Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016
79/2011/NĐ-CP Khác Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 36/2008/nđ-cp ngày 28 tháng 3 năm 2008 của chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và nghị định số 58/2010/nđ-cp ngày 01 tháng 6 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ 05/09/2011
Hiển thị 20 kết quả.
của 1    
    
    

Thời tiết    
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
  • Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV
  • «
  • »
Liên kết website
4 6 7 3 7 0 7
Hôm nay: 1549
Tháng này: 30262
Tổng cộng: 4673707