Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động du lịch Đà Nẵng đã có bước phát triển vượt bậc. Nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX đề ra; đồng thời là một trong ba đột phá phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng trong 5 năm đến được Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố xác định; trước yêu cầu và nhiệm vụ trên, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng.

 

 

 

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật; Sở Du lịch thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tên giao dịch, đối ngoại của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng là "DA NANG DEPARTMENT OF TOURISM"; có trụ sở đặt tại tầng 16, Trung tâm Hành chính thành phố; về bộ máy tổ chức, Sở Du lịch thành phố gồm có Ban Giám đốc, 05 phòng, ban chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp.

Sau khi được thành lập, toàn ngành, từ lãnh đạo, đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, duy trì liên tục công tác của ngành du lịch. Hệ thống cơ sở vật chất, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, được rà soát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định. Công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động của Sở được phân công nhiệm vụ cụ thể từng lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, ổn định và hoạt động hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của ngành theo sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Trong những năm qua, ngành du lịch Đà Nẵng được xem như ngành kinh tế then chốt, có vai trò quan trọng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết lao động: tổng thu du lịch năm 2015 là 12.817 tỷ đồng, nâng tỷ trọng đóng góp trong GRDP thành phố lên 19,7%; tổng số lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố là 25.083 người (bao gồm nhà hàng, khách sạn, lữ hành...).

Mục tiêu trong thời gian đến, toàn ngành du lịch ra sức thi đua, nỗ lực hết mình để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch biển cao cấp, mang tầm quốc gia và quốc tế. Đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung phát triển chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp. Xây dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng là thiên đường nghỉ dưỡng, điểm đến an toàn và thân thiện; tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, có sức cạnh tranh cao. Phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng đón được 8 triệu lượt khách du lịch (trong đó có 2 triệu khách quốc tế và 6 triệu khách nội địa), tốc độ tăng trưởng về lượng khách bình quân hàng năm từ 2016-2020 đạt 12,6%; tổng thu du lịch đến năm 2020 đạt 27.400 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 18,4%.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tăng cường gắn kết sản phẩm và chất lượng du lịch với thị trường và phát huy liên kết vùng với Quảng Nam, Thừa-Thiên Huế, vùng Nam Trung Bộ và cả nước.

Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở tổ chức tốt các hoạt động, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham gia công tác xây dựng đoàn thể, xây dựng đảng; thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với những thành tựu đạt được của ngành du lịch trong những năm qua, có thể khẳng định ngành kinh tế du lịch có vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh của Đà Nẵng. Tuy nhiên, những kết quả đạt được như hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế về du lịch. Vì vậy, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện theo những nguyên tắc về phát triển du lịch bền vững, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng và đồng tâm nhất trí CBCCVC toàn ngành, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ từ các sở, ban ngành, doanh nghiệp, người dân thành phố và du khách.

SỞ DU LỊCH TP. ĐÀ NẴNG
    
    
    
    
    
    
Thời tiết    
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
  • Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV
  • «
  • »
Liên kết website
4 7 3 8 2 3 5
Hôm nay: 2047
Tháng này: 28365
Tổng cộng: 4738235