Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Thông báo số 430/TB-VP ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Sở Du lịch thông báo việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính như sau:

            1. Kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2020, Sở Du lịch tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, doanh nghiệp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

            2. Sở Du lịch khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (thay cho việc đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Du lịch) tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (theo Hướng dẫn đính kèm). Trường hợp cá nhân, doanh nghiệp cần giải đáp thông tin, hoặc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cá nhân, doanh nghiệp liên hệ Sở Du lịch theo thông tin tại mục 3 Thông báo này.

            3. Sở Du lịch công bố số điện thoại của lãnh đạo Sở, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính như sau:

            - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Du lịch, điện thoại: 0706.144.940 (bà Nguyễn Hoàng Trọng) hoặc Tổng đài Thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng, điện thoại: *1022.

            - Phó Chánh Văn phòng Sở Du lịch: Ông Lương Xuân Tiền, số điện thoại: 0913.415.575.

            - Phó Giám đốc Sở Du lịch: Ông Tán Văn Vương, số điện thoại: 0905.202.373.

            4. Giao Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở bố trí công chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định./. 

SỞ DU LỊCH

Cập nhật ngày: 07-09-2020
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
    
    
    
    
    
    
Thời tiết    
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
  • Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV
  • «
  • »
Liên kết website
4 7 3 8 3 7 1
Hôm nay: 2047
Tháng này: 28501
Tổng cộng: 4738371